Services – Palvelut

Maantieteellinen saavutettavuus asukkaiden elämänlaadun edistämisen työkaluna

Maantieteellisella saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, miten helposti tiettyyn paikkaan pääsee matkustaen tai liikkumalla esimerkiksi eri kulkuvälineillä tai liikennevälineillä. Käsite perustuu siis ihmisten tai hyödykkeiden liikkumiseen tai palveluiden luokse pääsemiseen. Maantieteessä saavutettavuutta mitataan useimmiten matka-aikana, matkan…

Read more

Soveltava kulttuurianalyysi kaupunkien digitaalista eriarvoisuutta ratkomassa

Miten parantaa eri elämänvaiheissa olevien ihmisten digimedialukutaitoa tai tehdä digitaalisten laitteiden ja niissä hyödynnettävien sovellusten käyttöä helpommin lähestyttäviksi? Digitaalinen eriarvoisuus on moni-ilmeistä ja meitä kaikkia koskettavaa. Kaupungit ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä aiempaa tasa-arvoisempaan digitaaliseen…

Read more