All Posts

Soveltava kulttuurianalyysi kaupunkien digitaalista eriarvoisuutta ratkomassa

Miten parantaa eri elämänvaiheissa olevien ihmisten digimedialukutaitoa tai tehdä digitaalisten laitteiden ja niissä hyödynnettävien sovellusten käyttöä helpommin lähestyttäviksi? Digitaalinen eriarvoisuus on moni-ilmeistä ja meitä kaikkia koskettavaa. Kaupungit ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä aiempaa tasa-arvoisempaan digitaaliseen…

Read more